Nous peatges per les tarifes elèctriques a partir del Febrer del 2014

07/02/2014

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turiemse ha tornat a modificar la part regulada de la tarifa, o sigui, els peatges, tornant a fer que el pes del terme fixe tingui més importància a nivell econòmic que l'energia consumida

 

ORDRE IET/107/2014

 

D'aquesta manera, el govern ho justifica dient que es redueix la factura elèctrica en els grups de major consum, com les primeres residències i les famílies nombroses. Tot i així, a l'altre cara de la moneda, el ministeri i les elèctriques s'asseguren cobrar per mantenir el sistema elèctric i evitar la generació del dèficit de tarifa...

 

Els peatges d'accés serveixen per pagar totes les activitats que són necessàries per fer arribar el subministre als punts de consum (transport i distribució d'electricitat) i tenen dos parts:

1. una part fixa que depèn de la potència contractada
2. una part variable que depèn del consum elèctric de cada consumidor.

 

En els últims anys, el rebut elèctric ha experimentat una forta pujada i el seu impacte ha estat molt més grans sobre les llars domèstic que més consum tenen. En el període 2004-2011 la factura mitja per les famílies s'ha incrementat un 67,2% respecte a les segones residències i pisos buits, que tenen menys consum d'energia, amb una pujada mitja del 53,3%, o sigui, un 9% que la resta de consumidors domèstics. Tot i suposar un petit estalvi, aquest fet suposa que les polítiques d'estalvi i eficiència energètica perdin utilitat al disminuir el cost del terme variable.

 

En les últimes ordres i instruccions tècniques el govern central diu que ha anat corregint aquesta situació de desequilibri en la factura elèctrica des de les primeres residències i families amb fills fins a les segones residències i pisos buits. Ha canviat la ponderació entre la part variable del peatge i la part fixa segons es mostra a continuació:

 

relació del pes part fixa / variable gener 2013 desembre 2013 febrer 2014
part fixa del peatge 35% 50% 60%
part variable del peatge 65% 50% 40%

 

Segons el govern, aquests canvis ja han començat a tenir impacte en la factura de les famílies: El 2013, la factura elèctrica per les famílies es va reduir un 3,1% davant la pujada del 3,4% de la factura de la llum per les segones residències.

En la última ordre de peatges que s'ha publicat el passat 1 de febrer en el BOE, s'inclouen els següents aspectes:

a) Un avanç de la redistribució que dóna més pes a la part fixa i la variable.
b) Un increment dels peatges per fer front al creixement dels costos regulats.

 

Font: BOE

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial col·legiat 17010