CO2en a la jornada sobre la NOVA EINA INFORMÀTICA de compliment amb els documents HE0 I HE1 del CTE

27/03/2014

El pròxim 8 d'Abril de 12.00 a 14.00 CO2en durem a terme un curs pràctic sobre la NOVA EINA INFORMÀTICA de compliment amb els documents HE0 I HE1 del CTE

 

El passat 12 de setembre de 2013 es va publicar l’actualització del Codi Tècnic de l’Edificació del document Bàsic DB-HE «Estalvi d’Energia».

Aquesta modificació es feia necessària per transposar a l’ordenament jurídic espanyol la nova Directiva Europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, i la Directiva 2009/28/CE relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables.

Aquest mes de Març s’ha posat en marxa de forma obligatòria el nou document HE del Codi Tècnic de l'Edificació, pel que s’ha aprovat l’apartat HE0 de Limitació del Consum, i s’ha modificat l’HE1 de Limitació de la Demanda.

Aquest fet ha suposat que s’hagin de modificar els softwares emprats tant pel compliment de l’HE1, com per la certificació energètica.

En substitució de les eines oficials LIDER i CALENER, acaba de sortir el nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0, com per a realitzar la certificació energètica de nous edificis.

La xerrada pretén complementar i revisar la que ja es va fer el passat 27 de Novembre a la seu del COAC de Girona, presentant a més el nou software LIDER-CALENER.

 

PROGRAMA

1. Breu resum de les modificacions del CTE - HE

2. La substitució de les eines oficials LIDER i CALENER pel nou LIDER-CALENER unificat, que tant servirà per justificar el compliment amb l’HE1, HE0.

3. Precs i preguntes.

 

LLOC

Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

 

DATA

8/04/14 a les 12.00h

 

DOCENT

Antoni Márquez - CO2en Enginyeria

 

Més informació? clicka aquí