CO2EN REALITZARÀ 289 AUDITORIES A LLARS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA AL VALLÈS OCCIDENTAL

25/09/2018

ENGINYERIA CO2EN va resultar adjudicatària del concurs públic “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica del municipis del Vallès Occidental" per un total de 289 habitatges

Un projecte ambiciós

El passat 19 de setembre es va donar inicia a un  dels projectes contra la pobresa energètica més ambiciosos al Vallès Occidental

El projecte, que es desenvoluparà en un temps comprès de 9 mesos (6 mesos de visites i 3 mesos de gestió amb els tècnic de cada municipi),  comprendrà un seguiment exhaustiu en un total de 289 famílies.

La feina encomanada consistirà en una formació inicial  i dues visites a la llar, a on s’analitzaran totes aquelles possibles opcions d’estalvi energètic i econòmic associat al consum de l’energia, a la millora i gestió de contractes i realitzar petites actuacions per la millora del confort tèrmic de l’habitatge. En funció del cas, s’instal·laran kits d’estalvi energètic i s’ajudarà als usuaris a resoldre dubtes o a millorar les seves condicions contractuals.

Les accions es coordinaran amb tot moment amb els treballadors municipals dels serveis tècnics i socials dels municipis inclosos en el projecte, el consell comarcal del Vallès Occidental així  com  també amb l’àrea de benestar social de la diputació de Barcelona (entitat que ha licitat el contracte).

 

Seguiment exhaustiu i ús de les noves tecnologies

A diferencia dels altres projectes similars el seguiment sobre els usuaris podrà ser el màxim d’exhaustiu possible i permetrà amb fluïdesa i rapidesa el traspàs d’informació entre totes les administracions gràcies a una app per Smartphone i entorn web desenvolupada per a tal fi.

Amb aquesta app, es valorarà de forma ràpida les actuacions de millora per cada llar, informació de l’estalvi energètic i el període retorn de les inversions estimades, permeten que les diferents administracions rebran la informació al cap de pocs dies i també en cas de detectar situacions urgents

 

Equip multidisciplinari

Per dur a terme  aquest exhaustiu seguiment, Enginyeria CO2EN, ha creat un equip paral·lel de treball a la zona del Vallès Occidental, coordinat des de Celrà, a on té les oficines centrals. L’equip de camp estarà compost per dues tècniques d’intervenció social, 3 tècnics energètics i una tècnica específica per la formació dels usuaris. Addicionalment, a les oficines de Celrà, on hi treballen 5 persones (tot enginyers en formació específica en energia) es donarà tot el suport intern per el tractament de tota la informació.

 

Continuïtat a un projecte iniciat per la Diputació de Barcelona

La tasca d’Enginyeria CO2EN serà coordinat per el departament de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. Fins ara, els resultats han estat molt satisfactoris: 4563 llars analitzades, 1392 estudis realitzats i 171 municipis assessorats.

 

La pobresa energètica, un problema real i de país

La última enquesta de condicions de vida de 2017 (IDESCAT) revela que un 6,3% dels habitants de Catalunya (aproximadament 400.000 persones) no poden mantenir de forma adequada les temperatura del seu habitatge i que 67.000 llars han patit talls de subministrament per no poder afrontar els rebuts energètics. Tot i les múltiples iniciatives parlamentàries, la pobresa energètica forma part d’un problema estructural i de país que combinat amb d’altres problemàtiques (com un ventall d’habitatges existents de baixa eficiència energètica), pot  agreujar condicions d’insalubritat, malalties mentals, fracàs escolars, exclusió social,  etc.

 

Enginyeria CO2EN. Vers un nou model energètic.

Enginyeria CO2EN va ser creada el 2013 com una enginyeria multidisciplinari amb un enfoc especial a l’estalvi i a l’eficiència energètica. D’ençà de llavors ha participat en un elevat nombre de projectes i estudis d’eficiència energètica en l’àmbit industrial, públic i terciari.

En pobresa energètica, CO2EN ha assessorat i realitzat visites en vàries administracions de la província de Girona i també s’ha encarregat de la formació d’agents energètics per lluitar contra la pobresa energètica a l’Ajuntament de Girona.

 

WATTS AT HOME : ADN renovable de CO2EN amb valor afegit

Per altra banda, i per donar sortida  la possibilitat i al creixement d’un nou model energètic, l’equip de CO2EN va crear el passat 2017 una nova empresa, WATTS AT HOME ENERGIA S.L. centrada en la instal·lació de sistemes intel·ligents per la generació d’energia elèctrica en autoconsum a partir de sistemes fotovoltaics combinats amb bateries d’altres prestacions, buscant en tot moment un servei d’alt valor afegit que maximitzi els estalvis en tot moment respecte els sistemes fotovoltaics més convencionals.

 

Comentaris