Com seran les noves tarifes elèctriques? Ull que tot canvia!

23/09/2014

Regulació

El passat 19 de Juliol, es va publicar al B.O.E. nº175 la Circular 3/2014 del 2 Juliol de la Comissió Nacional dels Mercats i Competència, per la que s’estableix la metodologia per el càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.
Aquesta circular no serà d’aplicació efectiva fins la primera revisió de peatges d’accés que realitzi el Ministeri d’Indústria, però ja hauran de fer-ho sota aquestes directrius, tal i com estableix la Llei 24/2013 del Sector Elèctric.

 

Les novetats més importants són:


1º) La Circular estableix un nou sistema tarifari, establint en funció dels nivells de tensió:

a) Baixa Tensió

2.0TD: Potència no superior a 15 kW i sense discriminació horària.
2.02TD: Potència no superior a 15 kW i doble discriminació només en energia, facturant un sol terme de potència.
2.03TD: Potència no superior a 15 kW i triple discriminació només en energia, facturant un només terme de potència.
3.0TD: Potència superior a 15 kW en algun dels tres períodes horaris amb triple discriminació en potencia i energia. essent P1<=P2<=P3.

 

b) Alta Tensió

6.1TD: Subministres connectats 1 kV <Tensió 6.2TD: Subministres connectats 36 kV <Tensió<72,5 kV amb 6 períodes horaris. (Abans 6.2)
6.3TD: Subministres connectats 72,5 kV<Tensió6.4TD: Subministres connectats Tensió >145 kV amb 6 períodes horaris. (Abans 6.4)
6.5TD: Subministres amb interconnexions amb països no membres de la UE amb 6 períodes horaris. (Abans 6.5)

A part de la nomenclatura, la classificació dels períodes també canvia

 

2º) S'estableixen nous calendaris de distribució de períodes

Com a novetat, en alta tensió, Agost deixa de ser P6 en totes les hores, essent la temporada baixa Abril i Maig. En baixa tensió, els caps de setmana passen a ser P3 totes les hores al contrari que ara que és como entre setmana.

 

3º) Estableix un fort recàrrec per els contractes de durada inferior a un any

 

4º) La vigència de la metodologia serà de 6 anys, revisable als 3 anys, excepcte que per mitjà d'una llei del Parlament Europeu

Explicació dels 6 períodes:

A: De dilluns a divendres (no festius). Mesos de Gener, Febrer, Març, Novembre i Desembre
B: De dilluns a divendres (no festius). Mesos de Juny, Juliol, Agost, Setembre i Octubre
C: De dilluns a divendres (no festius). Mesos d’Abril i Maig
D: Dissabtes i Diumenges, festius d’àmbit nacional

 

LLavors els 6 períodes es defineixen:

P1: 8 hores diàries tipus A (de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00). De 576 hores a 832 hores anuals
P2: 8 hores diàries tipus A (de 8.00 - 10.00, 14.00 a 18.00, 22.00 a 24.00). De 892 hores a 832 hores anuals
P3: 8 hores diàries tipus B (de 10.00 a 14.00 i de 18.00 a 22.00). De 456 hores anuals a 872 hores anuals
P4: 8 hores diàries tipus B (de 8.00 - 10.00, 14.00 a 18.00, 22.00 a 24.00). De 760 hores a 872 hores anuals
P5: 16 hores diàries tipus C (de 8.00 a 24.00). De 528 hores a 328 hores anuals
P6: 24 hores diàries tipus D (Hores 0.00-24.00). De 3116 hores a 2616 hores anuals

 

Conclusions

  • Desapareixen les tarifes 2.1A y 3.1A.
  • Augmenten un 200% les hores de Període Punta en la tarifa de Tres períodes.
  • Augmenten en 17% les hores en Període Vall en la tarifa de Tres períodes, el 100% de les hores del cap de setmana i festius passen a ser P3.
  • En mitja i alta tensió es redueixen les hores en els períodes més econòmics (P5 i P6) i augmenten les hores en períodes més arts (P1), en especial afectació per els mesos d’estiu.

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial

 

 

 

Comentaris