Es constitueix la Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya

03/04/2017

La Generalitat, les administracions locals i el sector energètic constitueixen la Taula d'impuls a l'autoconsum fotovoltaic a Catalunya.

Més de 70 agents -administracions, entitats i empreses- treballaran per facilitar que els ciutadans i les comunitats de veïns generin la seva pròpia energia elèctrica. 

  • L’objectiu de la taula és posar de relleu que des de Catalunya es pot avançar en l’autoconsum fotovoltaic malgrat les condicions limitants de la normativa de l’Estat Espanyol
  • La labor se centrarà a proposar solucions per resoldre barreres tècniques i administratives
  • Un altre objectiu serà fomentar i incentivar econòmicament el desplegament de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries d’ió liti

La Generalitat, les administracions locals i el sector energètic han constituït avui la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya, un instrument que ha de servir per proposar solucions per resoldre les barreres que actualment dificulten la instal·lació de sistemes que permetin que els ciutadans generin la seva pròpia electricitat d’origen renovable. L’objectiu és avançar, tal com estableixen les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, cap a un model energètic més sostenible i democràtic, en què el ciutadà estigui al centre i pugui produir, gestionar i utilitzar de la manera més eficient l’energia. L’acte ha estat presidit pel conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

 

El conseller ha assenyalat que “avançar en autoconsum és avançar en la democratització de l’energia”, i ha advertit que “el que volem fer no té gaires precedents”. Baiget ha posat l'èmfasi en la finalitat de la Taula, que és “buscar on són les dificultats, on són les barreres, i fer un pas més entre tots els agents per eliminar-les”. En aquest sentit, el conseller ha recordat que la normativa estatal no facilita la pràctica de l’autoconsum, “però lamentar-nos dient que no tenim competències no serveix de res”. 

 

La funció de la Taula serà incentivar i facilitar que els propietaris del subministraments elèctrics de menys de 10 kW –que són prop del 95% del total dels subministraments existents a Catalunya, i que són els que estan exempts de l’anomenat peatge al Sol-, on s’inclouen la pràctica totalitat d’usuaris domèstics, comunitats de veïns i autònoms, puguin contemplar l’autoconsum fotovoltaic com una opció més a l’hora de proveir-se d’energia. Per això, la Taula reuneix més de 70 agents –administracions autonòmica i local, entitats i empreses- que tenen competència directa en aspectes com els permisos i llicències d’obres, autoritzacions administratives, punts de connexió a la xarxa i contractació amb les distribuïdores, la relació amb les comunitats de veïns, la fiscalitat dels habitatges o la formació de professionals per a projectar i instal·lar aquests sistemes.

 

Pel que fa la viabilitat  econòmica d’aquestes instal·lacions, davant la impossibilitat legal establerta pel Govern central d’utilitzar la xarxa com a sistema d’emmagatzematge sota el que es coneix com a balanç net o de poder compartir l’energia amb altres veïns, la Taula també es fixa com a repte desenvolupar l’emmagatzematge domèstic d’electricitat mitjançant bateries. La voluntat és establir els mecanismes necessaris per  incentivar els ciutadans a aplicar sistemes d’emmagatzematge d’energia associats als seus dispositius fotovoltaics, entre els que s’inclouran ajuts a fons perdut a la compra de bateries d’ió liti per part de l’Institut Català d’Energia. D’aquesta manera, l’energia produïda en hores de radiació solar es podrà consumir quan el ciutadà ho decideixi i s’iniciarà a Catalunya el camí per desplegar l’emmagatzematge elèctric, imprescindible per garantir un model d’energia 100% renovable en l’horitzó del 2050.  Els ajuts per a l’adquisició de bateries associades a instal·lacions solars fotovoltaiques compten amb una partida de 360.000 euros en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017.

 

La Taula, coordinada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), s’estructurarà en quatre grups de treball:

  • Procediment de connexió: un primer grup es dedicarà a establir un procediment i uns criteris tècnics per la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, i també a dissenyar un contracte tipus de connexió per a comunitats de veïns. La participació activa i positiva de les  companyies distribuïdores d’energia esdevé clau per al desenvolupament dels objectius de generació distribuïda que persegueix Catalunya.
  • Administracions públiques: un segon grup treballarà en l’harmonització i simplificació dels tràmits administratius, que corresponen de forma majoritària a  administracions locals, i que dificulten el desenvolupament d’aquest tipus d’instal·lacions fins al punt d’arribar a estar prohibides en algunes ordenances municipals. També s’exploraran mesures fiscals incentivadores per a aquesta pràctica.
  • Comunicació: un altre grup se centrarà en les mesures necessàries per difondre l’autoconsum fotovoltaic als ciutadans.
  • Ajuts per a sistemes d’emmagatzematge: un grup treballarà en el disseny d’un sistema d’ajuts a fons perdut per a l’emmagatzematge amb bateries d’ió liti associades a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.

El foment de l’autoconsum, la generació distribuïda i l’emmagatzematge elèctric, són mesures estratègiques per al compliment de les polítiques energètiques de la Unió Europea. La mateixa Comissió Europea estima que els ciutadans podrien produir fins a un 45% del total de la demanda energètica l’any 2050. També considera l’autoconsum fotovoltaic una pràctica imprescindible per assolir un futur 100% renovable. A més, l’autoconsum d’electricitat a partir d’energia fotovoltaica aporta diversos beneficis al sistema elèctric, com ara la reducció de les pèrdues en transport i distribució, la reducció de la saturació de les xarxes de distribució, la millora en la gestió de la demanda o la contribució a la reducció del preu de l’energia en el mercat elèctric, entre d’altres.

Si la proposta de normes del mercat elèctric que ha presentat la Comissió Europea en el marc del paquet estratègic “Clean Energy fo all europeans” tira endavant, a mig termini els ciutadans podran agregar l’energia que produeixen i vendre-la al mercat elèctric com un operador més. Per a que això sigui possible, l’ús de bateries d’emmagatzematge esdevé imprescindible.

Col·laboració entre administració, empreses i entitats

A més de l’Institut Català d’Energia, formen part de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic de Catalunya administracions com la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona o la Diputació de Girona; empreses com Endesa, Baxi, Estabanell, Etecnic, Som Energia, Circutor o UNEF; i entitats com l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), CECOT, Solartys, el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya, el Col·legi Oficial  d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona o el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona, entre d’altres.

La creació de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic a Catalunya és un dels pilars de les polítiques del Govern per avançar cap a un nou model energètic sostenible, democràtic, distribuït i equitatiu, amb una aposta clara per l’energia neta i renovable. De fet, i per tal d’aconseguir l’ampli suport polític i social que requereix aquest procés, el Govern ha aprovat les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, consensuades amb diferents entitats econòmiques i socials i que ja han estat presentades al Parlament de Catalunya per a ser debatudes pels grups polítics del Parlament.

 

Font: premsa.gencat.cat

Enllaços d’interès:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/taula-dimpuls-a-lautoconsum-fotovoltaic-a-catalunya/

http://icaen.gencat.cat/web/.content/20_Energia/212_Autoconsum/arxius/20170201PresentacioTaulaAutoconsum.pdf

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/