Nou Vademècum d'Endesa 2014

24/03/2014

Us informem que Endesa acaba de publicar la darrera versió de la seva Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió.

Aquesta edició del febrer del 2014 anul·la les anteriors. Es dona un temps de convivència entre les dues versions de 3 mesos. Totes les instal·lacions que es comencin a partir del Maig del 2014 seran exigibles a partir de les especificacions d'aquest document.

Aquesta guia té per objecte establir les característiques que han de tenir les instal·lacions d'enllaç destinades a subministrar l'energia elèctrica des de la xarxa de distribució d'ENDESA a les instal·lacions interiors del client , en l'àmbit de Catalunya.

Les principals novetats que es reculen són: Utilització de noves CGP i CPG amb bases porta fusibles tancades tipus BUC, incorporació obligatòria de la protecció contra sobretensions temporals i utilització de comptadors amb telegestió. Com a conseqüència d'aquests canvis han variat algunes cotes de les caixes envolvents a utilitzar. La revisió d'aquesta edifició ha estat efectuada per la Direcció de Planificació de la xarxa MT/BT.

En aquest enllaç us podeu descarregar la informació actualitzada

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Industrial col·legiat 17010