Nova línia de subvenció per bateries domèstiques de ió-liti per autoconsum fotovoltaic.

02/08/2017

Benvolgut

 
El passat 24 de juliol La Generalitat va emetre una resolució sobre la propera convocatòria de subvencions amb bateries de ió de liti per autoconsum domèstic que treballin paral·lelament amb sistemes fotovoltaics de generació d'energia. S'hi destinaran 360.000 euros.
 
La convocatòria, que s'obrirà aquest pròxim setembre, contempla una ajuda del 70% en el cost de les bateries, inversor gestor de càrrega, sistema de monitoratge i cablejat, amb una quantia màxima de 5.000 euros per instal·lació. Únicament per instal·lacions domèstiques i comunitats de propietaris.
 
La resolució no contempla que la instal·lació hagi d'estar degudament inscrita en el Registre d'autoproductors del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ni complir amb les prescripcions del Real Decret 900/2015 sobre instal·lacions autoconsum. Únicament es demana la inscripció al RITSIC (Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya), fet que no implica complir amb les prescripcions tècniques ni economiques del Real Decet 900/2015 ni l'impost al sol.
 
 
Per qualsevol dubte o qüestió al respecte, l'equip tècnic d'Enginyeria co2en està a la teva disposició

Comentaris