Subvencions per a la realització d'actuacions en la il·luminació exterior

15/05/2014

Són subvencions que tenen per objectiu protegir el medi nocturn i aplicar les millors tècniques disponibles en l'enllumenat públic per promoure l'eficiència energètica de la il·luminació exterior, reduir el consum de recursos naturals i evitar l'emissió de CO2.

 

Les actuacions subvencionables han d'incloure alguna de les accions següents:

  • Substitució de les làmpades d'incandescència, vapor de mercuri d'alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre.
  • Substitució de pàmpols d'un llum que emetin un flux lluminós a l'hemisferi superior instal·lat superior a l'1% per d'altres que emeten com a màxim l'1 %.
  • Instal·lació de reguladors horaris.
  • Instal·lació de reductors de flux lluminós.

 

Les actuacions d'adequació de les instal·lacions existents s'han de situar íntegrament en:

  • Punts de referència i les seves àrees d'influència.
  • Zones de protecció màxima envers la contaminació lluminosa (E1).
  • Zones de protecció alta envers la contaminació lluminosa (E2) que estiguin a una distància màxima de 2 Km de zones de protecció màxima (E1).

 

Enllaç al Mapa de la protecció envers la contaminuació lluminosa a Catalunya aquí.

 

A qui va dirigit?

  • Als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades. També poden ser beneficiaris, els consells comarcals que tinguin encomanada pels ajuntaments o entitats municipals descentralitzades de la seva comarca, mitjançant un instrument vàlid en dret, la gestió i l’execució de l’actuació subvencionable i, en el cas que s’atorgui la subvenció, el seu cobrament.
  • A persones físiques o jurídiques titulars d'activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

Trobareu més informació aquí.

 

Comentaris