Tots els grups polítics presenten la proposta de llei per l’autoconsum elèctric

13/02/2017

La Proposició de Llei registrada el 25 de gener al Congrés preveu el reconeixement del dret a l'autoconsum sense càrrecs i la possibilitat d'instal·lacions d'autoconsum compartides, entre altres mesures.

Us podeu descarregar la proposició de llei fent clic aquí.

El text preveu la producció del reglament en un termini màxim de tres mesos.

Aquesta Proposició de Llei desenvolupa els compromisos adquirits en els últims dos anys per tots els partits polítics, a excepció del PP.

El president de la Unió Espanyola Fotovoltaica, Jorge Barredo, ha valorat la Proposició de Llei per al foment de l'autoconsum elèctric, presentada aquest matí al Congrés dels Diputats per tots els partits polítics de l'oposició, com "un pas molt important en la definició d'un marc regulador diferent i més favorable per a l'autoconsum ".

 

Aquesta iniciativa, que ja ha estat registrada a la cambra baixa, es basa en l'acord de compromís signat l'any passat pels partits polítics i recolzat per una àmplia representació de la societat civil, consumidors, sindicats, associacions empresarials d'energies renovables, ecologistes i moviments socials, per fomentar el desenvolupament de l'autoconsum elèctric com una eina clau per a la democratització de l'energia, la lluita contra el canvi climàtic, així com la creació d'ocupació.

 

Les diferents formacions han justificat la Proposició de llei davant la falta d'un nou Reial Decret d'autoconsum elèctric, "que sorgeixi a partir d'un diàleg constructiu amb tots els actors implicats i que elimini totes les barreres mancades de justificació".

 

Entre els canvis urgents que proposen del Reial Decret 900/2015 destaca:

 

1.- El reconeixement al dret a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus de càrrec, ja que en cap moment es fa ús de la xarxa elèctrica. Es tracta, doncs, d'equiparar el tractament de l'autoconsum al de qualsevol altra mesura d'estalvi o eficiència energètica.

 

2.- S'habilita la possibilitat que diversos consumidors comparteixin instal·lació d'autoconsum, el que es considera imprescindible perquè l'autoconsum pugui desenvolupar-se en l'àmbit urbà domèstic i contribuir a la lluita contra la pobresa energètica.

 

3.- Simplifica la tramitació administrativa especialment per a les instal·lacions petites i que no injecten electricitat a la xarxa elèctrica per a les que serà suficient una notificació.

 

4.- Adapta el règim sancionador pel que fa a autoconsum al veritable impacte d'aquest en el sector elèctric evitant així les multes multimilionàries per als petits autoconsumidores que estableix l'actual llei del sector elèctric de desembre de 2013.

 

Aquesta Proposició de Llei desenvolupa, a més, el compromís assumit per tots els partits polítics (menys el Partit Popular) el passat 27 de juliol de 2015, quan, abans que fos aprovat el Reial Decret 900/2015 d'autoconsum, es van comprometre en primer lloc a contribuir a derogar-lo, i en segon, a crear amb la màxima urgència una normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permetés a la societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i socials.

 

Tots els partits coincideixen a considerar l'autoconsum elèctric renovable com un dels instruments més apropiats per reduir l'impacte mediambiental de la generació elèctrica i disminuir la importació de combustibles fòssils, permetent equilibrar la balança comercial i enfortir, al mateix temps, la independència energètica de nostre país.

 

En conformitat amb els compromisos adquirits, la Proposició de Llei presentada avui preveu la modificació de l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i la derogació d'algunes disposicions del Reial Decret 900/2015, de 9 de octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.

 

A més, en la Proposició de Llei s'inclou una clàusula que estableix un termini màxim de tres mesos perquè el Govern produeixi el reglament necessari per implementar la Proposició, i una altra que afirma que, si l'eliminació del peatge de suport per a les instal·lacions d'autoconsum té repercussió en els pressupostos de l'Estat, que es prengui en consideració aquest element en la definició dels pressupostos per a 2018, però que això no sigui suficient per vetar la Proposició per part del Govern.

 

Per UNEF, l'actual marc normatiu en matèria d'autoconsum no només no està en sintonia amb les legislacions d'altres països europeus i recomanacions de la Comissió Europea, encaminades a combatre contra el canvi climàtic i fomentar el desenvolupament de la generació distribuïda, sinó que imposa barreres a la democratització energètica i càrrega de manera innecessària a autoconsumidor amb càrrecs i dificultats administratives que impedeixen de facto el desenvolupament d'aquest dret.

Informació addicional