Tramitació aplicable a instal·lacions generadores d'energia elèctrica en règim d'autoconsum

04/04/2016