Noesis Energy: una eina gratuïta d’accés il·limitat per la gestió energètica dels edificis

28/01/2015

Buscant i remenant per internet, twitter i linkedin l’any 2013 vàrem trobar una eina de software gratuïta que es diu “Noesis Energy” que ens va cridar l’atenció de seguida. 

 

Aquesta plataforma web ofereix als administradors d’edificis una visió fàcil d’analitzar la seva situació a través d’una plataforma en línia que proporciona la suficient informació per valorar la inversió en millora energètica de les seves instal·lacions.

Podríem dir que es tracta d’un mercat de finançament per a projectes d'eficiència energètica. La plataforma Noesis Energy connecta proveïdors de capital amb els propietaris d'edificis comercials que vulguin utilitzar finançament dels partits per a les renovacions d'eficiència energètica.

Gràcies a la combinació d'eines d'anàlisi de projectes d'energia en línia, accés ràpid i fàcil al finançament de projectes i col·laboració de projectes basat en web, Noesis ofereix als professionals de l'energia que necessiten per identificar, proposar i mesurar els projectes d'estalvi d'energia - d'il·luminació substitucions i modificacions de calderes per a instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i cogeneració desplegaments.

A més, milers d'usuaris registrats accés Noesis regularment per descobrir nous productes i serveis, i aprendre les millors pràctiques a través de les discussions en línia de la comunitat i seminaris gratis, llibres blancs i altres recursos educatius.

Només amb 6 mesos de vida, la plataforma ja treballava sobre una base de 6.000 usuaris comercials, industrials i institucionals que havien pujat informació sobre més de 22.000 instal·lacions diferents.

La plataforma gratuïta ofereix tots els serveis que es poden esperar d’una eina bàsica per la gestió energètica, incloent també l’avaluació comparativa i el seguiment de resultats, conjuntament també amb els serveis de formació addicionals a l’usuari tals com vídeos, seminaris, llibres blancs, fulles blanques de treball i grups de discussió.

Gràcies a una pàgina web clara i molt entenedora aquesta eina pot ser particularment atractiva per tots els novells que vulguin iniciar-se en el camp de la gestió energètica o també per usuaris finals que vulguin portar una millor gestió dels consums energètics de les seves instal·lacions amb informació d’alt valor afegit

Llavors, Noesis Energy ofereix addicionalment serveis de finançament i major tractament d’informació amb uns honoraris pactats a la web. Tot i així, la part de plataforma gratuïta ofereix una eina molt complerta i útil per la gestió energètica de les nostres instal·lacions.


Característiques de l’eina i el portal Noesis:

  • Entrada de dades característiques de l’edifici (tipus de construcció, superfície, ubicació)
  • Vinculació amb les dades meteorològiques de l’emplaçament i generació de les expressions matemàtiques de consum energètic en base als graus dia

Figura 1. Característica matemàtica del consum elèctric del clima respecte les dades climàtiques

 

  • Possibilitat de declaració de comptadors d’energia elèctrica, tèrmica, aigua, litres de gas-oil, carbó (kg), gas natural, propà, fusta, pèlet, etc. i múltiples unitats

Figura 2. Comparatives anuals consum gas

 

  • Importació de valors de consum energètic en Excel per la creació de les gràfiques de tendència

Figura 3. Previsió dels estalvis energètics

 

  • Generació de resums i documents explicatius de l’evolució de consums respecte altres anys

Figura 4. Gràfic del consum elèctric

 

  • Etc.

 

Tot i el gran potencial d’aquesta eina, tenim petit un problema: Actualment la plataforma Noesis Energy està pensada per ser gestionada i tractada per el parc d’edificis d’Estats Units. O sigui, en el nostre cas ens pot ajudar per gestionar i tractar la informació dels nostres edificis però no ens obre les portes a mercats de finançament, ajudes i inversió pública (de moment).

 

Albert Juan Casademont
Enginyer Indsutrial col. 17010

 

Comentaris