Calener GT

Es tracta propiament d'un software de simulació energètica. Molt més precís que els explicats anteriorment. Utilitza el motor de càlcul DOE-2.

0

Funcions: certificació energètica d'edificis Grans Terciaris (nous i existents).

Tipus: GRATUÏT

 

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0004.html