Calener VYP

Es tracta del software oficial per a la certificació energètica d'edificis. Aprofita els càlculs realitzats al Lider (HE-1). És més precís que els mètodes simplificats (CE3 i CE3x).

0

Funcions: certificació energètica d'edificis nous i existents (vivendes i petit terciari).

Tipus: GRATUÏT

 

http://www6.mityc.es/aplicaciones/calener/calener_gt/instalarCALENER-GT_321.exe