CE-3 i CE3x

Tant el CE3 com el CE3x són els softwares oficials per a la certficació energètica d'edificis existents. Es tracta de softwares simplificats que utilitzen el motor de càlcul del Calener.

0

Funcions: certificació energètica d'edificis existents 

Tipus: GRATUÏT

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_SetUpCHEQ4_14_5bf7b237.EXE