Einstein

Anàlisi i simulació de funcionament d'instal·lacions tèrmiques. El punt fort del software és la gran simplicitat i velocitat en els càlculs.

0

Funcions: Anàlisi rapid i detallat d'instal·lacions tèrmiques (calefacció i refrigeració).

Tipus: GRATUÏT

 

http://sourceforge.net/projects/einstein/files/latest/download