Heliodon

Software molt útil per entendre millor la interacció del sol amb el cas que estem estudiant.

0

Funcions: simulació solar (ombres, radiació solar, il·luminació natural)

Descripció: Des de Enginyeria Co2en ja vam explicar-ne els principals punts forts en aquest article del blog.

Tipus: LLICÈNCIA DE PROVA

 

http://www.heliodon.net/heliodon/index.html