RETScreen Suite

Software de simulació energètica reconegut a nivell mundial que té com a punt fort l'anàlisi "econòmic" del cas estudiat.

0

Funcions: evaluació de viabilitat finançera de diferents tecnologies d'energies renovables.

Tipus: GRATUÏT

 

http://www.retscreen.net/download.php/es/987/0/RETScreenSuite.exe"