Albert Juan Casademont

Mesura i Verificació. Gestió Energètica

email: albert@co2en.com
Telèfon: 669 536 902
Enginyer Industrial Col·legiat 17010-I

Altres Titulacions:

  • CMVP. Certified Measurement & verification Professional (EVO- Association of Energy Engineers)
  • Màster en Gestió de l’Eficiència Energètica
  • Enginyer Tècnic Industrial Especialitat Electrònica Industrial

 Coneixements

L’Albert disposa d’una llarga experiència de més de 10 anys en el sector de les energies renovables i l’eficiència energètica en la realització fins a dia d’avui de múltiples auditories energètiques en el sector terciari, públic i industrial, incloent també gran quantitat de projectes en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, tèrmica, minieòlica i biomassa, sense oblidar l’optimització tarifària de grans consumidors energètics del sector terciari i industrial.

Per altra banda, L’Albert pot aportar un coneixement ampli d’instal·lacions elèctriques, de control i integració de sistemes, així com també de tots aquells punts relacionats amb les normatives i ordenances en matèria de legalització d’activitats.

El fet d’haver coordinat el departament tècnic de diverses empreses instal·ladores fa que l’Albert tingui l’experiència necessària amb una visió pràctica i realista molt necessària per les direccions d’obra que ofereix CO2en. En la vessant de la docència és professor a la Diputació de Girona i al Gremi d'Instal·ladors, i ha donat classes a la Universitat de Girona.