Jordi Manich Codina

Simulació Energètica i Instal·lacions

email: jordi@co2en.com
Telèfon: 667 392 078
Enginyer Industrial Col·legiat 18.357

Altres Titulacions:

  • Enginyer Tècnic Industrial Especialitat Mecànica

Coneixements

En Jordi té àmplia experiència en el modelització i càlcul d'instal·lacions en entorns BIM, dominant eines i softwares avançats multidisciplinars.

Però si s’ha de destacar una especialització, és la modelització i simulació de solucions d’eficiència energètica, tant d’edificis nous com existents. En Jordi ens ofereix un anàlisis en l’interacció dels diferents elements tant arquitectònics com d’instal.lacions en el disseny de l’edificació sostenible.

Té experiència docent en el camp de les eines de certificació energètica, impartint classes al COAC i al Col.legi d’aparelladors de Girona.