Màster en certificació de disseny sostenible i arquitectura bioclimàtica

Co2en-Gestor Energético-UB

Professorat:

  • Albert Juan Casademont (EVO-CVMP Certified, Co2en Enginyeria)
  • Antoni Fonseca
  • Alfonso Godoy (UPC Barca Tech)
  • David Perez (LEED Green Associate)
  • Emmanuel Pauwels (LEED AP BD + C)
  • Licinio Alfaro
  • Micheel Wassouf (Certified PassivHauss Designer)
  • Oliver Style (Certified Passivhaus Consultant)


Presentació:

El Màster Online està dirigit a professionals del sector de la construcció que volen aplicar les tècniques més sostenibles a futurs edificis i aprendre els paràmtres de les certificacions medioambientals més conegudes i reconegudes del món, per aplicar-les a construccions futures o existents.

 
Titulació:

Gestor Energético Econova, en conjunt amb la Universitat de Barcelona i l'Institut de Formació Continua (IL3) ha creat diferents possibilitats de titulació:


Opció 1:

Màster de Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica (format per 2 Postgraus i un Projecte Final obligatori - 63 ETCS)


Opció 2:

Postgrau Certificacions Internacionals LEED i Passivhaus (30 ECTS)

Postgrau Arquitectura Bioclimàtica i Cooperació Internacional (30 ECTS)


Opció 3:

Cursos Solts - Construeix el teu Màster o Postgrau

En aquesta opció pots realitzar els cursos un per un, de forma separada, fins a obtenir tots els cursos necessaris per a obtenir la teva titulació de Postgrau o Màster (perfecte per a professionals amb menys temps disponible).

 
Preu: 6300 € (63 ECTS)


INFORMACIÓ I CONTACTE