Sistemes actius elèctrics i renovables

Co2en-Gestor Energético

Professorat:

Albert Juan Casademont (EVO-CVMP Certified, Co2en Enginyeria)


Presentació:

El curs està enfocat a obtenir coneixements basics sobre els diferents tipus de renovables per generar energia elèctrica i/o tèrmica i en l'ús de software específic per al disseny de les diferents instal·lacions.

 
Estructura:

Sessió 1: Conceptes teòrics i pràctics Solar Fotovoltaica

Sessió 2: Conceptes teòrics i pràctics Solar Tèrmica

Sessió 3: Conceptes teòrics i pràctics Energia Mnieòlica

Sessió 4: Conceptes teòrics i pràctics Biomassa, Cogeneració amb gas i Cogeneració amb Biomassa.


8 hores de Sortides Virtuals:

- Visita a una instal·lació solar aïllada, parc solar conectat a xarxa i cobertes solars (amb diferents tipologies de panells) conectades a la xarxa.

- Visita a 2 instal·lacions mini eòliques.

- Visita a 2 instal·lacions amb biomassa (una amb pellets i l'altre amb estella).

 
Preu: 500 €


INFORMACIÓ i CONTACTE