Política de privacitat

Denominació Social: ENGICO2EN SLP

C.I.F: B55270292

Domicili Social: C / Just Puig setembre 3C

Telèfon: 669536902

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 3107, Foli 09, Full: GI-60.975 - Inscripció 1ª

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, s'informa a l'usuari de la web que mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través del web http://www.co2en.cat siguin tractades en un fitxer responsabilitat de ENGICO2EN SLP té per finalitat gestionar la relació comercial amb els usuaris de la web, remetre periòdicament butlletins electrònics amb notícies relacionades amb l'activitat d'enginyeria i el sector d'aquesta activitat.

Quan les dades personals siguin recollides a través d'un formulari, caldrà que l'usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc. En cas que no es subministressin, ENGICO2EN SLP no podrà gestionar el servei sol·licitat.

S'informa a l'interessat que, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en aquest document, o que s'originen en el seu desenvolupament, siguin objecte de tractament automatitzat, integrant-se en el fitxer de clients i / o proveïdors de ENGICO2EN SLP, amb la finalitat de dur a terme les seves activitats pròpies d'escola d'idiomes sol·licitada per l'interessat, dins de les quals es troba l'enviament per via electrònica o un altre canal de comunicació.

ENGICO2EN SLP ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'interessat podrà exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedeixin, acreditant la seva identitat a l'adreça de correu electrònic info@co2en.cat, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. El destinatari d'aquestes dades i el responsable del tractament és Albert Juan Casademont, amb domicili a aquests efectes en Ctra Palamós 46 Bx 2, 1740 Celrà, Girona adjuntant fotocòpia del seu D.N.I. o document identificatiu substitutori.

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ENGICO2EN SLP informa l'usuari de la web que enviarà periòdicament butlletins electrònics amb notícies relacionades amb l'activitat del seu sector, que puguin ser del seu interès, mitjançant correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment prèviament i de forma expressa per a la recepció d'aquestes comunicacions. L'usuari té dret a oposar-se al tractament descrit a través dels mitjans indicats per a l'exercici dels seus drets, que s'exposen en paràgrafs anteriors o mitjançant l'enllaç habilitat a l'efecte en els butlletins electrònics.

Darrera actualització: gener de 2018