• Imatge exterior de l'edifici

Can Ribes Gavà

Anàlisis d'instal·lacions i proposta de millores per a l'adjudicació de l'obra.

0

La feina ha constat de dues parts:

1. Anàlisis exhaustiu i crític de totes les instal·lacions per a l'adjudicació d'obra.

2. Detecció i valoració de millores en totes les instal·lacions.