Centre ''Ca l'Alier''

Anàlisi tècnic de costos d'obra i de viabilitat de solucions alternatives en menor cost i major eficiència energètica

 • Superfície
  • 3.000 m2
 • Client
  • Vias y Construcciones. Cobra Instalaciones y Servicios
 • Any
  • 2014
 • Pressupost executiu
  • 13.000.000 €

Preparació de la documentació tècnica, millores i metodologia necessària per les empreses que es van decidir a presentar oferta per aquesta obra.

Característiques:

 • Anàlisis de totes les instal.lacions del projecte bàsic
 • Definició d’un pla de gestió energètica segons metodologia IPMVP i ISO5001
 • Descripció d’un sistema de control integrat i BMS
 • Simulació energètica de consum energètic per les necessitats tèrmiques de l’edifici
 • Simulaicó d’il.luminació natural
 • Simulació per determinar l’afectació de les ombres a l’edifici
 • Simulació del consum energètic de l'edifici per a climatització, il.luminació, etc..
 • Redefinició de la instal.lació fotovoltaica i eòlica en autoconsum
 • Concreció de totes les mesures NZEB (nearly zero energy balance)
 • Justificació per millorar la certificació LEED Gold a PLATINUM