Comissaria LLoret de Mar

Anàlisis exhaustiu de totes les instal·lacions per la reducció de costos. Propostes alternatives i generació d'amidaments detallats per les instal·lacions de climatització i lampisteria.

0
  • Client
    • VIAS y Construcciones
  • Any
    • 2014
  • Pressupost executiu
    • 2.585.858 €

1. Anàlisis exhaustiu de totes les instal.lacions per adjudicació d’obra
2. Reducció de costos d’execució d’obra
3. Proposta alternativa

a. Canvi d’un sistema de control tancat a un sistema obert KNX
b. Distribució de les instal.lacions elèctriques per una nova proposta més eficient i econòmica i recàlcul de totes les línies elèctriques
c. Nova distribució i conceptualització dels quadres elèctrics i dels sistemes generadors d’emergència
d. Canvi en les instal.lacions generadores de clima a un sistema VRV amb recuperació de calor per ACS en comptes de caldera de gas i plaques solars tèrmiques

4. Generacío d’amidaments detallats per les instal.lacions de clima i lampisteria