Edifici al Campus Besós

Preparació de la documentació tècnica relativa a la proposta de millora de les instal·lacions projectades

Superfície
  • 27.300 m2
Client
  • VIAS y Construcciones
Any
  • 2014
Pressupost executiu
  • 13.000.000 €

Preparació de la documentació tècnica, millores i metodologia necessària per les empreses que es van decidir a presentar oferta per aquesta obra.

Característiques:

  • Anàlisis de totes les instal.lacions del projecte executiu
  • Estudi de climatització i disposició dels equips
  • Anàlisis i determinació de punts dèbil del sistema de control de l’edifici
  • Anàlisis de la instal.lació tècnica d’energia solar fotovoltaica, la seva legalització i la seva integració en l’edifici
  • Anàlisis en 3D de la ubicació de la maquinària en coberta per analitzar l’espai
  • Estudi de les càrregues elèctriques demanades i la ubicació correcta dels sistemes de distrubució elèctrica