• Anàlisi crític de les instal·lacions de clima i ventilació
 • Anàlisi de les zones no ventilades
 • Anàlisi tècnica de muntants
 • Confluència d'instal·lacions en punts crítics
 • Disseny de les instal·lacions elèctriques amb canal electrificada
 • Disseny de la instal·lació solar fotovoltaica

Edifici CEQMA Saragossa

Anàlisis de les instal·lacions segons projecte i proposta de millores per a licitació d'obra.

0
 • Client
  • VIAS y construcciones
 • Any
  • 2014
 • Fase
  • Realitzat
 • Pressupost executiu
  • 16.928.000 €


1. Anàlisis exhaustiu i crític de totes les instal•lacions per adjudicació d’obra


a. Instal.lacions elèctriques
i. Anàlisis escomeses elèctriques
ii. Anàlisis i nova proposta per les estacions transformadores i grups generadors d’emergència
iii. Detecció de millores en la instal.lació solar fotovoltaica i anàlisis per el seu autoconsum
iv. Re-disseny de la distribució elèctrica amb canal electrificada

b. Instal.lacions de clima
i. Anàlisis crític de refredadores, calderes i UTA
ii. Detecció de possibles errors en la distribució de clima i ventilació (unitats no conectades)

3. Anàlisis de muntants