• Alçat de l'edifici
 • Anàlisi dels punts crítics de la instal·lació de climatització
 • Anàlisi dels punts crítics als muntants d'instal·lacions
 • Proposta d'un sistema de monitorització de consums energètics

Escola de l'Art Massana

Preparació de la documentació tècnica, millores i metodologia necessària per les empreses que es van decidir a presentar oferta per aquesta obra

0
 • Superfície
  • 9.197 m2
 • Client
  • VIAS y Construcciones
 • Any
  • 2014
 • Fase
  • Realitzat
 • Pressupost executiu
  • 13.000.000 €

-Anàlisis de totes les instal.lacions del projecte bàsic.

-Descripció d’un sistema de control integrat i BMS.

-Anàlisis de la instal.lació tècnica d’energia solar fotovoltaica i la seva legalització.

-Anàlisis tècnic, energètic i econòmic de les millores en climatització.

-Definició i concreció d’uns sistema de monitorització de consums energètics.

-Anàlisis i millores en les instal.lacions d’energia reactiva, disseny i conceptualització de quadres elèctrics.

-Augment de l’aprofitament dels recursos naturals.

-Millores en l’eficiència energètica de la instal.lació d’aire comprimit projectada.