Escola Encants

Anàlisis exhaustiu i crític de totes les instal·lacions per l'adjudicació de l'obra. Proposta de millores

0
 • Client
  • VIAS y Construcciones
 • Any
  • 2014

1. Anàlisis exhaustiu i crític de totes les instal•lacions per adjudicació d’obra

 • a. Instal.lacions elèctriques
 • b. Instal.lacions de sanejament
 • c. Instal.lacions de climatització
 • d. Instal.lació solar fotovoltaica
 • e. Instal.lacions de gas
 • f. Instal.lacions d’ACS solar
 • g. Certificació energètica final obtinguda
 • h. Instal.lacions d’ICT

2. Millores detectades

 • a. Millores en les instal.lacions de clima i control
 • b. Control d’il.luminació en zones comunes
 • c. Equips d’il.luminació més eficients
 • d. Proposta d’un sistema de monitorizació de consums energètics
 • e. Sistemes de vigilància i seguretat
 • f. Certificació LEED