Hospital Teruel

Assessorament a la U.T.E. COMSA EMTE – VIAS per concursar i preparar tota la documentació tècnica per poder licitar a l’obra de les instal·lacions i construcció del nou Hospital de Teruel.

Superfície
  • 19.500 m2
Client
  • COMSA - EMTE
Any
  • 2015
Pressupost executiu
  • 57.250.000 €

Tasques  Realitzades

Assessorament a la U.T.E. COMSA EMTE – VIAS  per concursar i preparar tota la documentació tècnica per poder licitar a l’obra de les instal·lacions i construcció del nou Hospital de Teruel  , d’una superfície total de 19.500 m2 en un total de 4 plantes . En concret, les tasques que s’han realitzat han estat millorar les instal·lacions de l’edifici en aspectes com

 

  1. Proposta d’una central de cogeneració de 560 kW associat a la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció amb una producció de 800.000 kWh elèctrics anuals
  2. Disseny d’una proposta solar fotovoltaica de fins a 190 kW en autoconsum instantani.
  3. Millora dels principals equips generadors d’energia tèrmica per equips de major rendiment i gestió operativa
  4. Millores en la gestió energètica de les instal·lacions : mitja i baixa tensió, enllumenat, comptabilitat, gestió energètica i mobilitat elèctrica.
  5. Millora de la seguretat intrínseca en instal·lacions crítiques tals com centrals generadores, quiròfans, sales d’urgències
  6. Altres millores relacionades amb la gestió i operativitat de les instal·lacions