• Distribució de les plaques a coberta
 • Placa solar amb suport de formigó
 • Simulació de la generació i consum elèctrics
 • Estudi d'amortització

Instal·lació solar fotovoltaica a Menorca

Disseny de tota la documentació tècnica, avantprojecte i estudi de millores d'una instal·lació fotovoltaica en autoconsum al Consell Insular de Menorca

 • Potència
  • 62 kWp
 • Estalvis
  • 104.000 kWh - Retorn 5 anys
 • Empreses col·laboradores
  • Riemar, projectes i instal·lacions, S.L.
 • Any
  • 2013
 • Fase
  • Realitzat

Sistema en fixació llastrat sobre coberta amb plaques fotovoltaiques d’alta eficiència.