• Distribució de les plaques a coberta
  • Placa solar amb suport de formigó
  • Simulació de la generació i consum elèctrics
  • Estudi d'amortització

Instal·lació solar fotovoltaica a Menorca

Disseny de tota la documentació tècnica, avantprojecte i estudi de millores d'una instal·lació fotovoltaica en autoconsum al Consell Insular de Menorca

Potència
  • 62 kWp
Estalvis
  • 104.000 kWh - Retorn 5 anys
Empreses col·laboradores
  • Riemar, projectes i instal·lacions, S.L.
Any
  • 2013
Fase
  • Realitzat

Sistema en fixació llastrat sobre coberta amb plaques fotovoltaiques d’alta eficiència.