• Imatge Exterior de l'estat actual
 • Entorn real segons Google Earth
 • Modelització de l'edifici dins l'entorn de simulació energètica
 • Balanç tèrmic duant el dia de disseny de calefacció
 • Guanys interns en l'edifici durant el dia de disseny de refrigeració
 • Balanç tèrmic durant el dia de disseny de refrigeració
 • Simulació del consum energètic anual
 • Consum energètic anual desglossat per combustibles
 • Estudi d'ombrejat per al disseny de la instal·lació fotovoltaica
 • Instal·lació fotovoltaica projectada (21 kWp)
 • Estudi d'il·luminació natural I
 • Estudi d'il·luminació natural II

Mercat de Sants

Revisió d'instal·lacions i proposta de millores per a la licitació de l'obra del nou mercat de Sants.

Client
 • VIAS y Construcciones
Any
 • 2013
Fase
 • Execució

Estudi energètic i proposta de millores constant de:

-Estudi d'il·luminació natural per a la implementació d'un sistema de control lumínic.

-Disseny d'una instal·lació fotovoltaica de 21 kWp.

-Estudi del correcte dimensionament del sistema de climatització.

-Proposta d'un nou sistema de control, comptatge elèctric i il·luminació.