• Render Vista Principal
  • Anàlisis de les solucions de clima proposades
  • Anàlisis del procés constructiu
  • Detalls incoherents del projecte executiu
  • Simulació energètica per determinar el correcte càlcul de càrregues
  • Simulació energètica del consum anual i distribució

Nou Institut Guttman

Propostes executives per el nou institut Guttmann

0

Assessorament per el concurs privat per la licitació de les obres del nou edifici de l’institut Guttmann. Els treballs efectuats han estat:

 

Anàlisis tècnic del projecte bàsic i cerca de millores i punts críticis en les instal·lacions de

Gas, electricitat, distribució eléctrica, protecció, ventilació, generació de climatització i seguretat.

Analisis de la millor solució per energía solar térmica per ACS

Disseny d’una proposta integral de BMS (Building Management System)

Comprovació de les demandes d’energia térmica de l’edifici mitjançant entorn de simulació energética amb Design Builder

Proposta de sistemes per aprofitament de la il·luminació natural amb entorn de simulació energética

Avaluació del projecte en base als paràmetres determinats per LEED BD+C Healthcare v4 per a l'obtenció de la certificació LEED BD+C v4  passant d’una certificació LEED Silver, amb 55 PUNTS aconseguits i 28 de probables. A aconsegui una certificació LEED Gold, amb 68 PUNTS aconseguits i 25 punts probables.