Auditoria Energètica d'un total de 41 establiments de restauració

Auditoria tècnica, anàlisi energètica i proposta de millores.

Auditoria  energètica d’un total de 41 establiments de restauració a tot Catalunya. Gràcies a aquest estudi s’ha aconseguit un estalvi energètic mitjà del 22% amb un retorn mig de la inversió de 3,26 anys.

Al llarg de la realització i visita de tots els establiments, s’han realitzat mesures energètiques de diferents tipus per tal de caracteritzar energèticament cada centre i establir un relació de cost energètic associat a tots els productes.