• Distribució de l'enllumenat municipal

Avantprojecte per la millora de l'enllumenat públic de Darnius

Auditoria tècnica i energètica de l'enllumenat públic del municipi. Proposta de millora i valoració econòmica.

0
 • Estalvis
  • 73%
 • Client
  • Ajuntament de Darnius / Diputació de Girona
 • Any
  • 2016
 • Fase
  • Finalitzat

Auditoria tècnica i energètica  de l’enllumenat públic del  municipi, analitzant la viabilitat i la rendibilitat de les diferents propostes centrades a reduir el consum energètic i el cost econòmic associat. També s’ha analitzat la viabilitat per l’externalització de la implantació de la millora a través d’un contracte amb una Empresa de Serveis Energètics. L’estalvi global aconseguit és del 73% del consum total de l’enllumenat públic, amb una amortització de la inversió de 4.1 anys.