• Distribució de l'enllumenat
 • Anàlisi energètic/econòmic de les millores proposades

Avantprojecte per la millora de l'enllumenat públic de Sant Joan de les Abadesses.

Auditoria tècnica i energètica de l'enllumenat públic del municipi. Proposta de millora i valoració econòmica.

 • Estalvis
  • 61%
 • Client
  • Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses / Diputació de Girona
 • Any
  • 2016
 • Fase
  • Finalitzat

Auditoria tècnica i energètica  de l’enllumenat públic del  municipi, analitzant la viabilitat i la rendibilitat de les diferents propostes centrades a reduir el consum energètic i el cost econòmic associat. També s’ha analitzat la viabilitat per l’externalització de la implantació de la millora a través d’un contracte amb una  Empresa de Serveis Energètics.  El percentatge de l’estalvi aconseguit és del 61% del consum total de l’enllumenat públic, amb una amortització de la inversió de 4.28 anys