• Característiques tècniques i anàlisi de lluminositat d'una de les lluminàries proposades
 • Estudi Energètic d'una de les zones tractades

Avantprojecte per la millora de l'enllumenat públic de Sarrià de Ter

Auditoria tècnica i energètica de l'enllumenat públic del municipi. Proposta de millora i valoració econòmica.

0
 • Estalvis
  • 70%
 • Client
  • Ajuntament de Sarrià de Ter / Diputació de Girona
 • Any
  • 2016
 • Fase
  • Finalitzat

Auditoria tècnica i energètica  de l’enllumenat públic del  municipi, analitzant la viabilitat i la rendibilitat de les diferents propostes centrades a reduir el consum energètic i el cost econòmic associat. També s’ha analitzat la viabilitat per l’externalització de la implantació de la millora a través d’un contracte amb una  Empresa de Serveis Energètics. L’estalvi global aconseguit és del 70% del consum total de l’enllumenat públic, amb una amortització de la inversió de 3.2 anys