• Logo EURONET
  • Imatge d'una de les escoles dins el programa
  • Recorregut energètic per l'escola
  • Esquemes dels principlas consums elèctrics
  • Evolució del consum energètic anual ponderat
  • Mitjana mensual del consum elèctric
  • Distribució dels consums elèctrics presents a l'escola
  • Proposta de millora d'aprofitament d'il·luminació natural

Euronet 50-50

Realització de 5 auditories energètiques en escoles de Girona.

0

Realització de 5 audiotories energètiques a 5 escoles de Girona dins el marc del pla de millores europeu Euronet 50-50. Aquest pla consisteix en proposar millores en l'eficiència energètica de les escoles inscrites. Els estalvis econòmics aconseguits es reparteixen al 50% entre l'Ajuntament responsable de l'escola i la pròpia escola.