Habitatge d'Alt standing a Gurb

Auditoria energètica d'un habitatge d'alt standing a Gurb, Osona.

Client
  • C2i control i Integració
Any
  • 2012
Fase
  • Realitzat
Estudi energètic per tal d'optimitzar i segmentar els consums energètics d''un habitatge d'alt stànding a Gurb Osona. 
S'han aconseguit estalvis en la contractació de subministres, i sobretot en la optimtizació del control i la generació de la climatització de l'habitatge.