Estudis Tarifaris en Clients Industrials

Optimització de condicions de contractació energètica en varis clients del sector industrial. Estalvi mig: 65%

0

S'ha realitzat un estudi tarifari per a dues instal·lacions industrials de 125 i 200 kW de potència respectivament. L'estudi ha constat de tres fases:

-Anàlisi de diferents comercialitzadores possibles.

-Anàlisi del perfil de consum

-Ajust del terme de potència