Monitorització de consums energètics d'un hotel

Disseny, Subministre, intal·lació, programació i posta en marxa d’un sistema de monitorització i registre de consums energètics.

Client
  • Hostal Empúries S.L
Any
  • 2015
Fase
  • Realitzat

Disseny, Subministre, intal·lació, programació i posta en marxa d’un sistema de monitorització i registre de consums energètics. En total s’han integrat

  • 1 comptador de calories marca kamstrup per el comptatge de calories de calefacció. Interface modbust
  • 1 comptaor de calories marca kamstrup per el comptatge de calorires d’ACS. Interface Modbus
  • 1 comptador de pulsos per l’Aigua Freda de la Xarxa
  • 1 equip mesurador elèctric multicanal elnet que permet mesurar al mateix instant 12 canals trifàsics o 36 canals monofàsics
  • 1 plataforma Gateway OD-485C d’Opendomo

 

Les dades han estat reportades al portfolio energy star de la certificació LEED