18.700 kW d'experiència en energies renovables

0
  Potència kW Tecnologia Ubicació Any Tipologia Serveis
  5.300 Fotovoltaica Granada 2009 Camp fotovoltaic amb estructura fixa i seguidors
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
  1.900 Fotovoltaica Girona 2008 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  1.800 Fotovoltaica Girona 2007 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Gestió tècnica i manteniment operacional
  1.700 Fotovoltaica Barcelona 2008 Teulada fotovoltaica en àmbit industrial
Modalitat - Règim especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  1.350 Fotovoltaica Girona 2008 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  1.100 Fotovoltaica Girona 2007 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  100 Fotovoltaica Valladolid 2008 Coberta fotovoltaica integrada amb plaques de silici amorf
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Assessorament tècnic a enginyeria i instal·lador
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
  900 Fotovoltaica Girona 2007 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  900 Fotovoltaica Girona 2008 Teulada fotovoltaica en àmbit industrial
Modalitat - Règim especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  910 Fotovoltaica Girona 2006 Camp fotovoltaic
Modalitat Règim Especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  100 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica en nau industrial
Modalitat Règim Especial
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  100 Fotovoltaica Girona 2013 Teulada fotovoltaica en nau industrial
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  99 Fotovoltaica Barcelona 2008 Teulada fotovoltaica en edifici municipal corporatiu
Modalitat - Règim especial
Posta en marxa de la instal·lació
Desenvolupament de la plataforma de monitorització i seguiment
Gestió tècnica i manteniment operacional
  65 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica
Modalitat Règim Especial
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  50 Fotovoltaica Barcelona 2017 Teulada fotovoltaica
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
  20 Fotovoltaica Barcelona 2015 Teulada fotovoltaica en un Ajuntament
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  20 Fotovoltaica Barcelona 2015 Teulada fotovoltaica en un edifici corporatiu
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  20 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica en un hotel
Modalitat règim especial
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  20 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica
Modalitat Règim Especial - cooperativa serveis energètics
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  20 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica
Modalitat Règim Especial - cooperativa serveis energètics
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  18 Fotovoltaica Girona 2011 Teulada fotovoltaica
Modalitat Règim Especial - cooperativa serveis energètics
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  16,5 Fotovoltaica Girona 2013 Teulada fotovoltaica en un Ajuntament
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  15 Fotovoltaica Girona 2013 Teulada fotovoltaica en un Ajuntament
Modalitat Autoconsum
Projecte, direcció d'obra i legalització
Gestió tècnica i manteniment operacional
  400 Biomassa Girona 2013 Caldera de biomassa d'estella per procés industrial Projecte executiu i pla per aplicació d'una Empresa de Serveis Energètics
  1.500 Biomassa Girona 2014 Caldera de biomassa per producció de vapor a partir del residu del mateix procés industrial Avantprojecte de millora i pla per aplicació d'una Empresa de Serveis Energètics
  60 Biomassa Girona 2014 Caldera de biomassa per la producció d'aigua calenta i calefacció per un hotel Projecte executiu 
  250 Biomassa Girona 2014 Caldera de biomassa per la producció d'aigua calenta i calefacció per varis ed. Municipals Projecte executiu  i pla d'estalvi
Direcció d'obra
  12 Eòlica Barcelona 2015 4 Aerogeneradors en àmbit industrial per autoconsum Legalització i Direcció d'obra
  3 Eòlica Barcelona 2015 1 Aerogeneradors en àmbit urbà per autoconsum Legalització i Direcció d'obra
  5 Eòlica Girona 2015 1 Aerogeneradors en àmbit urbà per autoconsum Legalització i Direcció d'obra
TOTAL 18.753,5 kW