Fotovoltaica de 3kW en autoconsum

Legalització d'una instal·lació fotovoltaica de 3kW en autoconsum en un habitatge unifamiliar.

Potència
  • 3 kW
Any
  • 2015
Fase
  • Realitzat

Legalització d'una instal·lació fotovoltaica de 3kW en autoconsum en un habitatge unifamiliar a Sant Cugat del Vallès.