Xarxa de calor amb biomassa a Celrà

Projecte tècnic i estudi de millores per a un sistema de xarxa de calor amb caldera de biomassa centralitzada al complex "la Fàbrica" de Celrà.

0
 • Etiqueta energètica
  • A
 • Potència
  • 250 kW
 • Client
  • Ajuntament de Celrà
 • Any
  • 2014
 • Fase
  • Realitzat

Projecte tènic i d'obra per la instal·lació d'un District Heating amb Biomassa a Celrà per donar servei a 9 edificis municipals de l'entorn de l'antiga Fàbrica Pagans tals com l'Ajuntament, Biblioteca, Pavelló Esportiu, Zona Polivalent, centre cívic i les diferents dependències de l'edifici "la Fàbrica" per substituir les calderes de Gas Natural actuals.

El projecte ha inclòs:

 • Simulació energètica i càlculs tèrmics de per tal de determinar la potència necessària a instal·lar i el consum que se'n deriva.
 • Disseny d'una sala d calderes externa prefabricada amb una sitja de 60 m3 i una caldera de biomassa de 250 kW i integrada al complex arquitectònic.
 • Projecte d'obra i memòria constructiva.
 • Determinació del potencial de producció de biomassa de les zones boscoses més pròximes.
 • Auditoria energètica de les instal·lacions de climatització per tal d'analitzar els principals equips consumidors.
 • Projecte d'un nou sistema de control en base a l'estàndard obert KNX per tal de gestionar i controlar la instal·lació de climatització segons temperatures de consigna, temperatures exteriors i gestió horària.
 • Disseny d'un sistema de monitorització de consums energètics.
 • Simulació tècnica i econòmica de l'obra en fase d'explotació.