Assessorament Industrial i Normatiu

Assessorament industrial i Normatiu per la fabricació, manteniment, ús i muntatge d’equips elèctrics per a ús de tercers.

Client
  • LLoguers del Ter S.L.U
Any
  • 2015
Fase
  • Realitzat

Homologació d’equips ja existents per compliment de la normativa de seguretat industrial i instal·lacions elèctriques temporals de quadres elèctrics portàtils per connexions d’alta potencia. Les tasques realitzades han estat:

  1. Proves i comprovacions del compliment de protecció elèctrica i mecànica dels components
  2. Realització de tota la documentació tècnica relativa a la homologació i compliment de normativa dels equips
  3. Realització de manuals de muntatge, ús i manteniment dels equips