• Render del nou edifici de descoberta de les Medes. Cedit per CNE
 • Modelització dins l'entorn de simulació dels 5 edificis que formen el CNE
 • Modelització del nou edifici principal
 • Balanç tèrmic en tancaments del nou edifici principal
 • Simulació energètica dinàmica de les noves instal·lacions tèrmiques de l'edifici d'oficines
 • Estudi d'avançament d'enceses de climatització
 • Simulació del consum energètic anual desglossat per tipus de combustible
 • Estudi lumínic amb diferents tipologies de vidre amb protecciós solar

Modelització energètica de la remodelació del Club Nàutic Estartit

Simulació energètica i proposta de millores de la totalitat dels edificis que formaràn el remodelat Club Nàutic Estartit

 • Superfície
  • 58.591 m2
 • Client
  • Club Nàutic Estartit
 • Any
  • 2015
 • Fase
  • En procés

Dins l'entorn de Design Builder (Energy Plus), s'ha modelitzat de manera conjunta els 5 edificis que formaràn el remodelat Club Nàutic Estartit. Gràcies al model obtingut, s'ha estudiar el comportament energètic global del port i proposar millores:

 

 • Estudi de viabilitat per l'obtenció de la certificació LEED per a l'edifici principal.
 • Estudi de viabilitat de diferents tipologies d'aïllament, gruixos i tractaments tèrmics dels tancaments.
 • Estudi de viabilitat de difernets tipologies de vidres.
 • Proposta de millora de les instal·lacions tèrmiques previstes per sistemes VRV amb recuperació de calor d'ACS.
 • Proposta de ventilació amb recuperació de calor i free-cooling nocturn per aprofitar el refredament de la "marinada" a l'estiu.
 • Proposta d'augmentar la fotovoltaica existent.
 • Proposta de control centralitzat mitjançant protocol KNX