• Modelització del conjunt dins l'entorn de simulació energètica 1
 • Modelització del conjunt dins l'entorn de simulació energètica 2
 • Anàlisi de la càrrega tèrmica enfront el funcionament de les consignes d'encesa de calefacció
 • Comparativa de demanda tèrmica simultànea del conjunt amb avançament d'enceses de calefacció
 • Comparativa de demanda tèrmica del conjunt amb diferents consignes temporals d'encesa de calefacció
 • Gràfica demanda tèrmica-temps durant els mesos d'hivern
 • Comprovació de demanda tèrmica al afegir un edifici que actualment no està calefactat a la xarxa de calor

Simulació energètica del conjunt 'La Fàbrica' de Celrà

Modelització energètica del conjunt d'edificis "la fàbrica" per al dimensionament d'una xarxa de calor amb caldera de biomassa

La simulació ha constat de les següents fases:

 • Modelització geomètrica del conjunt d'edificis que formen "la Fàbrica".
 • Caracterització operacional dels diferents edificis (horaris de funcionament, ocupació, consignes de temperatura..)
 • Càlcul de la demanda tèrmica simultània dels edificis.
 • Simulació de la demanda tèrmica simultània dels edificis amb avançament d'enceses en els edificis amb ús més continuat.
 • Dimensionament de la caldera.
 • Simulació dinàmica del comportament energètic i consum anual de la xarxa de calor.