• Modelització del conjunt dins l'entorn de simulació energètica 1
 • Modelització del conjunt dins l'entorn de simulació energètica 2
 • Anàlisi de la càrrega tèrmica enfront el funcionament de les consignes d'encesa de calefacció
 • Comparativa de demanda tèrmica simultànea del conjunt amb avançament d'enceses de calefacció
 • Comparativa de demanda tèrmica del conjunt amb diferents consignes temporals d'encesa de calefacció
 • Gràfica demanda tèrmica-temps durant els mesos d'hivern
 • Comprovació de demanda tèrmica al afegir un edifici que actualment no està calefactat a la xarxa de calor

Simulació energètica del conjunt 'La Fàbrica' de Celrà

Modelització energètica del conjunt d'edificis "la fàbrica" per al dimensionament d'una xarxa de calor amb caldera de biomassa

0

La simulació ha constat de les següents fases:

 • Modelització geomètrica del conjunt d'edificis que formen "la Fàbrica".
 • Caracterització operacional dels diferents edificis (horaris de funcionament, ocupació, consignes de temperatura..)
 • Càlcul de la demanda tèrmica simultània dels edificis.
 • Simulació de la demanda tèrmica simultània dels edificis amb avançament d'enceses en els edificis amb ús més continuat.
 • Dimensionament de la caldera.
 • Simulació dinàmica del comportament energètic i consum anual de la xarxa de calor.