• Modelització 3D de l'edifici I
  • Modelització 3D de l'edifici II
  • Simulació del consum energètic anual
  • Balanç tèrmic anual de l'edifici

Simulació energètica Mercat de Sant Antoni

Creació d'un model de simulació energètica per tal d'avaluar l'impacte de les millores proposades a la licitació

Client
  • Rubau - Calaf - VIAS
Any
  • 2015
Fase
  • Realitzat
Pressupost executiu
  • 14.198.318 €

Simulació i modelització energètica del comportament de les instal·lacions de climatització del nou mercat de Sant Antoni per tal de determinar el càlcul de càrregues tèrmiques amb més exactitud i saber la conveniència i l’adequació del disseny proposat en el projecte executiu a les necessitats reals de l’edifici.