Eco-Apartaments a Girona

Estudi energètic per a un bloc d'Eco-apartaments a Girona.

Superfície
  • 220 m2
Etiqueta energètica
  • A
Potència
  • 35 kW (gas) 8 (elec)
Client
  • Incovi
Any
  • 2014
Fase
  • Finalitzat

Enginyeria Co2en ha realitzat un estudi energètic preliminar per a un bloc d'Eco-Apartaments que es construirà a la cuitat de Girona, rehabilitant un bloc d'habitatges existent.

La principal premissa era obtenir la qualificació energètica "A".

L'estudi ha constat de quatre fases:

  • Simulacions energètiques per decidir les diferents solucions constructives (compliment CTE DB HE-1 2013)
  • Simulacions energètiques per a decidir el tipus de sistema utilitzat (Caldera + Splits, Bomba de calor aire-aigua, Sistema VRV amb recuperació de calor, etc.)
  • Simulació anual del sistema solar tèrmic per a trobar la configuració que més s'adeqüés a la modularitat típica d'un bloc d'apartaments.
  • Obtenció de la etiqueta energètica