Edifici plurifamiliar eficient i sostenible a Girona

Revisió i proposta de millores de les instal·lacions previstes

0
 • Superfície
  • 125 m2 per habitatge
 • Etiqueta energètica
  • A
 • Potència
  • 22 kW
 • Client
  • Incovi
 • Any
  • 2014
 • Fase
  • Execució

Es tracta de tres habitatges d'alta eficiència energètica situats a la Gran Via Jaume I a Girona. S'han revisat les instal·lacions projectades mitjançant simulacions energètiques de la instal·lació tèrmica.
Aquesta consta d'un sistema de captació solar que aportarà energia tant per l'ACS com la calefacció. En paral·lel tenim una bomba de calor aire-aigua d'alta eficiència.